Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 13. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer.  

10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.  

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.763.000. Orkla eier 1.642.903 egne aksjer.    


Orkla ASA

Oslo, 14. april 2015  


Ref.:  

Orkla ASA  

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250  

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147  

  
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12