Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 7. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.993.000. Orkla eier 1.837.903 egne aksjer. 

Orkla ASA

Oslo, 8. april 2015

Ref.:

Orkla ASA

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12