Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 24. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 80.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 5.083.000. Orkla eier 1.917.903 egne aksjer. 

Orkla ASA

Oslo, 25. mars 2015

Ref.:

Orkla ASA

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12