Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 18. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 60.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 40.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 5.163.000. Orkla eier 1.797.903 egne aksjer. 
 
Orkla ASA,

Oslo, 19. mars 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12