Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 17. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 5.223.000. Orkla eier 1.607.903 egne aksjer. 
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 18. mars 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12