Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 5. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 5.303.000. Orkla eier 137.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,

Oslo, 6. mars 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich 
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12