Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 4. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 5.353.000. Orkla eier 187.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,

Oslo, 5. mars 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich 
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12