Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 25. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 110.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
85.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 25.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.
 
Transaksjonene omfatter Atle Vidar Nagel-Johansen, primærinnsider og Konserndirektør og leder for Orkla Foods. Nagel-Johansen utøvde 60.000 opsjoner til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 55.000 aksjer til kurs 60,6596 kroner pr. aksje. Nagel-Johansen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 16.905. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 70.000.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 5.608.000. Orkla eier 442.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
 
Oslo, 26. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12