Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner - Primærinnsider

Det vises til børsmelding i dag angående opsjonsutøvelser i går, 21. mai. Transaksjonen omfatter Pål Eikeland, primærinnsider og konserndirektør Orkla Food Ingredients, som utøvde 110.000 opsjoner.

Eikelands beholdning av aksjer etter transaksjonen er 18.000. Beholding av opsjoner er 100.000.

Orkla ASA,
Oslo, 22. mai 2013

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12