Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner - primærinnsider

Orkla innløste 28. september, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Transaksjonene omfatter primærinnsider Karl Otto Tveter, Konserndirektør Konsernfunksjoner og Legal Affairs. Tveter utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 48.000 aksjer til kurs 82,2245 kroner pr. aksje. Tveter og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 46.668. Han har ingen gjenværende beholdning av opsjoner.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.060.000. Orkla eier 1.318.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 29. september 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12