Orkla ASA: Meldepliktig handel - Peter A. Ruzicka

Peter A. Ruzicka, konsernsjef i Orkla ASA, kjøpte 7. februar 2014, gjennom sitt nærstående selskap Ventotene Invest AS, 280.000 aksjer i Orkla ASA til gjennomsnittskurs 46,37 kroner per aksje.

Ruzicka med nærstående eier etter denne transaksjonen 683.500 aksjer i Orkla ASA.


Orkla ASA,
Oslo, 10. februar 2014

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tel.: +47 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12