Orkla ASA: Meldepliktig handel - Peter A. Ruzicka

Som meddelt i børsmelding av 9. november 2015 kjøpte konsernsjef og primærinnsider Peter A. Ruzicka 576 aksjer i Orkla i forbindelse med Aksjer til Ansatte-programmet. Ruzicka har i dag 23. desember 2015 overført disse aksjene til sitt heleide selskap Ventotene Invest AS til kurs kr 69,55.

Peter A. Ruzicka og hans nærståendes eierandel på 683.086 aksjer i Orkla ASA forblir uendret som følge av transaksjonen.

Oslo, 23. desember 2015

 

Kontakt Orkla Investor Relations:
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12