Orkla ASA: Meldepliktig handel - Primærinnsider

Lisbeth Valther Pallesen, styremedlem i Orkla ASA, kjøpte 13. januar 2014 3000 aksjer i Orkla ASA til gjennomsnittskurs 46,46 per aksje.

Pallesen med nærstående eier etter denne transaksjonen 3000 aksjer i Orkla ASA.


Orkla ASA,
Oslo, 14. januar 2014


Kontaktperson:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tel.: +47 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12