Orkla ASA: Meldepliktig handel - Primærinnsider

Christer Åberg, Konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks i Orkla ASA, kjøpte 30. oktober 2014 13.000 aksjer i Orkla ASA til gjennomsnittskurs 50,20 per aksje.

Åberg med nærstående kontrollerer etter denne transaksjonen 13.836 aksjer i Orkla ASA.


Orkla ASA,
Oslo, 31. oktober 2014


Kontaktperson:
Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12