Orkla ASA: Meldepliktig handel - sikring av langtidsinsentivordning

Orkla har den 9. desember 2019 inngått en «total return swap»-avtale knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling tilsvarende 1.730.000 underliggende aksjer med forfall 11.mars 2020. Transaksjonen er avregnet til initiell kurs kr 90,46. Avtalen er en sikring av Orklas aksjekurseksponering under konsernets kontantbaserte langtidsinsentivordning (LTI), nærmere beskrevet i note 5 i Orkla ASAs årsregnskap for 2018. Denne ordningen utgjør en økonomisk eksponering på Orkla-aksjens kursutvikling ettersom tildelte beløp reguleres med utviklingen av Orkla-aksjen frem til utbetalingsdato. Etter denne transaksjonen har Orkla en sikringsposisjon tilsvarende 1.730.000 underliggende aksjer.

Orkla eier 1.125.182 egne aksjer.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.500 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 9. desember 2019


Ref.:

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618


Vennligst 
klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12