Orkla ASA : Meldepliktig handel - Terje Andersen

Terje Andersen, konserndirektør, Økonomi og Finans i Orkla ASA og nærstående, kjøpte 21. februar 2014, 5.000 aksjer i Orkla ASA til gjennomsnittskurs 46,96 per aksje.

Andersen med nærstående kontrollerer etter denne transaksjonen 44,640 aksjer og 311,000 opsjoner i Orkla ASA.


Orkla ASA,
Oslo, 24. februar 2014


Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations

Tel.: +47 97 71 32 50
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12