Orkla ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Styret har i møte 10. februar 2016 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2015.

Utbyttebeløp: 2,50 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 14. april 2016
Ex-dato: 15. april 2016
Record Date: 18. april 2016
Betalingsdato: 26. april 2016
Vedtaksdato: 14. april 2016


Orkla ASA
Oslo, 11. februar 2016

 

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12