Orkla ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Styret har i møte 2. oktober 2017 besluttet å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å foreslå et ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner pr. aksje. 
 
Utbyttebeløp: 5,00 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 25. oktober 2017
Ex-dato: 26. oktober 2017
Record date (eierregisterdato): 27. oktober 2017
Betalingsdato: 3. november 2017
Vedtaksdato: 25. oktober 2017
 
Orkla ASA
Oslo, 2. oktober 2017
 
 
Ref.:
 
Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius 
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no
 
Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12