Orkla ASA : Nytt 7-års obligasjonslån (2015-2022) og tilbakekjøp i ORK 09 (ISIN NO 001 036491.2, 2007-2017)

Basert på et tilbud fra DNB Markets om obligasjonsbytte har Orkla ASA i dag gjennomført en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet. Et samlet beløp på NOK 1.500 millioner har blitt utstedt, hvorav NOK 508 millioner er solgt i markedet og NOK 992 mill. beholdt som egenbeholdning. Lånet er utstedt med 7 års løpetid og flytende rente tilsvarende 3 mnd. NIBOR + 0,69 %-poeng.

Samtidig har Orkla kjøpt tilbake NOK 507 millioner i ORK 09. Utestående volum i markedet er etter dette NOK 793 mill. Orkla ASAs egenbeholdning etter tilbakekjøpet er 507 mill.

Det nye lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Oslo, 23. februar 2015

Ref.:
Rune Helland, SVP IR Orkla
+47 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12