Orkla ASA - obligasjonsemisjon og tilbakekjøp av obligasjoner avsluttet

Det vises til melding av 30. mars 2009. Orkla ASA melder om følgende emisjonsvolum i nye obligasjonslån med 5 års løpetid:
ISIN NO 001 050290.9 (fast rente) : NOK 1.250.000.000
ISIN NO 001 050291.7 (FRN):          NOK    400.000.000

Lånene er emittert under selskapets nylig oppdaterte EMTN-program, og har innbetalingsdato 22. april 2009.
I forbindelse med ovennevnte emisjon tilbød Orkla ASA, via tilretteleggerne DnB NOR Markets og Nordea Markets, samtidig tilbakekjøp av ORK02 og ELK15 i bytte med tegning i de nye lånene. Følgende volum er kjøpt tilbake:

ORK02: null
ELK15: NOK 322.500.000
 
Orkla ASA,
Oslo, 21. april 2009

Kontakter:
Geir Solli, Finansdirektør, tel: +47 2254 4461
Rune Helland, Direktør Investor Relations, tel: +47 2254 4411