Orkla ASA : Oppdatert finansiell kalender 2015

Finansiell kalender for 2015 er oppdatert:
 
Ordinær generalforsamling: 16. april 2015
Aksjen noteres ekskl. utbytte*: 17. april 2015
Utbetaling av utbytte*: 28. april 2015
Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2015: 7. mai 2015
Sapa (JV) investorpresentasjon: ultimo mai 2015
Offentliggjøring av resultater for 2. kvartal 2015: 17. juli 2015
Kapitalmarkedsdag: 11. september 2015
Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2015: 30. oktober 2015
Offentliggjøring av resultater for 4. kvartal 2016: 11. februar 2016
 
*Forutsatt at forslag til utbytte vedtas på generalforsamlingen. 
 
Det tas forbehold om endringer av datoene.
 
 
Orkla ASA,
 
Oslo, 25. mars 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise A. Heidenreich
Tlf.: 951 41 147 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12