Orkla ASA: Oppløftende for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj) økte med 14 % til 1.020 mill. kroner i 1. kvartal 2019. Driftsinntektene økte med 5 % til 10.176 mill. kroner. 

Merkevarevirksomheten hadde fremgang i driftsresultatet på 10 % og organisk salgsvekst var på 0,9 %. Orkla Foods hadde organisk vekst i de fleste markeder, mens Orkla Confectionery & Snacks oppnådde fremgang i Norge, Finland og Danmark. Spesielt var det vekst i Norge som følge av reversert sukkervareavgift. Orkla Food Ingredients opplevde en tidlig start på iskremsesongen og leverte et solid driftsresultat. Orkla Care hadde driftsresultat på nivå med fjoråret, men det var svak topplinjeutvikling.

- Orkla har hatt et oppløftende 1. kvartal med fremgang i driftsresultatet og organisk vekst. Vi er nå godt i gang med den nye strategiperioden, og vårt fokus på kort sikt vil være å forbedre driftsmarginen. Det er derfor gledelig å se at vi leverer marginforbedring og vekst i driftsresultatet. Vi har også gjennomført flere viktige oppkjøp, deriblant kjøpet av den finske restaurantkjeden Kotipizza Group, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orkla Foods har avtalt å kjøpe det svenske selskapet Lecora, som blant annet produserer fryste og kjølte vegan- og vegetarretter til storhusholdningsmarkedet. Orkla Foods gjennomførte i tillegg kjøp av 43,5 % av aksjene i det portugisiske selskapet Asteriscos e Reticências, S.A, som selger fermenterte te-baserte helsedrikker under merkevaren Captain Kombucha. Orkla Food Ingredients har avtalt å kjøpe majoriteten av aksjene i det greske selskapet Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A., som er markedsledende innen salg og distribusjon av konditor-, bakeri- og iskremingredienser.  Orkla Food Ingredients har også avtalt kjøp av Zeelandia Sweden AB, som er en betydelig leverandør av margarin, vegetabilske oljer og bakeriingredienser.

Hydro Power økte driftsresultatet med 24 % og endte på 73 mill. kroner. Økningen skyldtes i all hovedsak høyere kraftpriser enn i samme kvartal i fjor.  

Orkla Financial Investments oppnådde et driftsresultat på 22 mill. kroner, mot tilsvarende -5 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Fremgangen skyldes hovedsakelig at Kotipizza Group er inkludert fra 1. februar og gevinst fra Orkla Eiendoms overlevering av boliger på Sofienlunden i Oslo.

Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 92 % til 165 mill. kroner. Jotuns driftsresultat økte med 44 % i 1. kvartal. Det var sterk vekst i Protective Coatings og god utvikling i Decorative Paints. Salget i Marine Coatings er fortsatt påvirket av den sykliske lavkonjunkturen i skipsindustrien, men har begynt å ta seg opp,

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde i 1. kvartal -119 mill. kroner. De største postene var transaksjonskostnader ved kjøpet av Kotipizza Group, regnskapstekniske effekter ved sluttføring av salget av det russiske snacksselskapet Chaka og flyttekostnader til nytt hovedkontor.

Orklas resultat før skatt økte med 12 % til 990 mill. kroner i 1. kvartal 2019. Resultat pr. aksje (justert) økte med 21 % til 0,85 kroner.

Orkla ASA
Oslo, 7. mai 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations

Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12