Orkla ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 14. april 2016, i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 23. mars 2016.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2015 med kroner 2,50 pr. aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 26. april 2016 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 14. april 2016

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12