Orkla ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 16. april 2015, i Oslo.  

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 26. mars 2015.  

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2014 med kroner 2,50 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 28. april 2015 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.  

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA  

Oslo, 16. april 2015    

Ref.:  


Orkla ASA    

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no  

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12