Orkla ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 25. april 2019, i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 4. april 2019.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2018 med kroner 2,60 pr. aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt 7. mai 2019 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

I tillegg besluttet generalforsamlingen å innløse (amortisere) 17.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.018.930.970 til 1.001.430.970.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 25. april 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12