Orkla ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 16. april 2020, i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 26. mars 2020.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2019 med kroner 2,60 pr. aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt 27. april 2020 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen vil bli ettersendt så snart den er ferdigstilt og vil også bli gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 16. april 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12