Orkla ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 20. april 2017, i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 30. mars 2017.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2016 med kroner 2,60 pr. aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt 3. mai 2017 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 20. april 2017

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12