Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

   
Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        27. august 2014
Forfall:                        29. september 2014
Kupong                       1,59 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:

Rune Helland SVP IR, +4797713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12