Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

   

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        28. mai 2014
Forfall:                        27. juni 2014
Kupong                       1,65 %
Tilrettelegger:             SEB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Rune Helland SVP IR, +4797713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12