Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

    
Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        20. mai 2014
Forfall:                        20. august 2014
Kupong                       1,90 %
Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Rune Helland, telefon 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12