Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

   

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        28. april 2014
Forfall:                        28. mai 2014
Kupong                       1,67 %
Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Rune Helland, Direktør IR, Orkla ASA
Telf. 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12