Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

   
Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        11. april 2014
Forfall:                        12. mai 2014
Kupong                       1,69 %
Tilrettelegger:             Nordea Markets

For ytterligere informasjon kontakt:

Rune Helland, Direktør IR, Orkla ASA
Telf. 97713250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12