Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

  

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-. Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

 

Innbetalingsdato:        9. april 2014

Forfall:                        9. juli 2014

Kupong                       1,77 %

Tilrettelegger:             Nordea Markets

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Vice President Arvid Østbø,

Head of Group Funding

Mob.: 91 77 68 30
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12