Orkla ASA : Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

   

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        9. september 2014
Forfall:                        9. oktober 2014
Kupong                       1,65 %
Tilrettelegger:             Danske Bank Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Rune Helland, Direktør IR, telf.: 97713250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12