Orkla ASA : Orkla ASA Generalforsamling 2014

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i går, 10. april 2014 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo
Børs 20. mars 2014.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2013 med kroner
2,50 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 25. april 2014 til aksjeeiere pr.
generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no

Orkla ASA,
Oslo, 11. april 2014

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 97 71 32 50

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12