Orkla ASA: Orkla ASA vurderer utstedelse av obligasjonslån


Orkla ASA vurderer utstedelse av senior usikrede NOK denominerte obligasjonslån.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Kristian Andersen i Danske Bank Markets (+47 22 86 13 06) 
Morten Frimann-Dahl i Nordea Markets (+47 22 48 77 84) 
Geir Solli i Orkla (+47 99 54 27 89)
 
Oslo, 9. september 2016
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12