Orkla ASA: Orkla dobler omsetningen i India

Orkla har inngått en avtale om å kjøpe 67,8 prosent av aksjene i Eastern Condiments Private Limited («Eastern»). Oppkjøpet vil doble Orklas omsetning i India.

Orkla har allerede en sterk posisjon i det indiske matvaremarkedet gjennom den velkjente merkevaren MTR, som har femdoblet salgsinntektene siden Orklas inntreden i 2007. I de siste 12 måneder pr. 30. juni 2020 oppnådde MTR Foods en omsetning på INR 9,2 mrd. (ca. 1,1 mrd. kroner).

Eastern eies av Meeran-familien (74 prosent) og McCormick Ingredients SE Asia PTE. Ltd («McCormick») (26 prosent). Orkla har nå inngått avtale om å kjøpe en 41,8 prosent eierandel i Eastern fra medlemmer av Meeran-familien, og å kjøpe hele eierandelen til McCormick.

Eastern vil bli fusjonert inn i det Orkla-eide selskapet MTR Foods Private Limited («MTR Foods»). Orkla vil ha en eierandel på 90,01 prosent i det felleseide selskapet, mens de to brødrene Firoz og Navas Meeran vil eie til sammen 9,99 prosent. Partene er blitt enige om en kjøpesum som verdsetter Eastern (100 prosent) til INR 20 mrd. (ca. 2.4 mrd. kroner) på kontant- og gjeldfri basis

MTR og Eastern er begge ikoniske indiske merkevarer, og med disse transaksjonene vil Orkla ha en solid plattform for videre vekst i den indiske matvaremarkedet.

– For Orkla er det viktig å levere på strategien om å styrke vårt fotavtrykk i våre kjerneområder. Eastern og MTR er sterke lokale merkevarer i et raskt voksende indisk marked. MTR har vært en fantastisk suksesshistorie for Orkla. Nå ser vi frem til å fortsette reisen med Meeran-brødrene som partnere, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Vi inngår dette partnerskapet i en spesiell tid for Orkla og for resten av samfunnet. Våre prioriteringer under den pågående koronakrisen har naturlig nok dreid seg om å ta vare på helsen og sikkerheten til våre ansatte, hindre smittespredning og levere matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter som folk trenger. Samtidig må vi klare å tenke langsiktig. Krydder er en naturlig del av alle indiske husholdninger, og jeg er trygg på styrken og robustheten til merkevarene Eastern og MTR, legger Jaan Ivar Semlitsch til.

– Eastern og MTR har produkter som utfyller hverandre godt. Selskapene har en attraktiv geografisk tilstedeværelse og gode eksportmuligheter. Det indiske matvare- og kryddermarkedet viser tosifret vekst. Vi registrerer at en mer urban livsstil og økt kjøpekraft har positiv langsiktig innvirkning på etterspørselen etter våre produkter. Dette vil definitivt styrke Orklas posisjon i India, og vi ser frem til det nye partnerskapet, sier Sanjay Sharma, adm. direktør i MTR Foods.

– Orkla er kjent for sterke, lokale merkevarer og har ledende posisjoner innen en rekke kategorier i flere markeder. Orkla har solid erfaring i å bygge ledende merkevarer basert på en sterk organisasjonskultur og verdigrunnlag. Sammen med MTR, og som en del av Orkla, vil vi ha en sterkere plattform for å fortsette den gode utviklingen av vår virksomhet, sier Navas Meeran, styreformann i Eastern.

Eastern tilbyr både vegetariske og animalske matvarer hovedsakelig innen kategoriene krydder og krydderblandinger. MTR har, og vil fortsette å ha, en ren vegetarportefølje innen krydder, krydderblandinger og ulike ferdigretter. Sammen vil selskapene kunne tilby et bredere utvalg til indiske forbrukere.

Eastern har syv fabrikker i fire ulike stater i India og har ca. 2.955 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Edapally i Kochi.

Eastern ble etablert i 1983 av M. E. Meeran. I de siste 12 måneder pr. 30. juni 2020 oppnådde selskapet en omsetning på INR 9,0 mrd. (ca. 1,1 mrd. kroner) og normalisert EBITDA på INR 1,1 mrd. (ca. 129 mill. kroner). Omsetningen har økt med nærmere 8 prosent årlig i perioden 2014-2020 (CAGR for finansår pr. 31. mars). Omtrent halvparten av omsetningen kommer fra Kerala, og salgsinntekter fra andre stater i India og eksport utgjør den andre halvparten.

MTR Foods ble etablert i 1924 og har vært en del av Orkla siden 2007. MTR Foods er anerkjent for god merkevarebygging, stabil ledelse, solid finansiell posisjon, produktivitetsforbedringer samt ledende standarder innen mattrygghet og HMS. I tillegg til god vekst i India er MTRs produkter nå tilgjengelig i 32 land verden over, hvorav Nord-Amerika, Australia og New Zealand utgjør de største markedene. MTR har to fabrikker som ligger i Bangalore i Karnataka og Pune i Maharashtra og hovedkontor i Bangalore. Virksomheten har 1.018 ansatte.

Avtalen om å kjøpe majoritetsandelen i Eastern er betinget av godkjennelse fra indiske konkurransemyndigheter. Den påfølgende fusjonsprosessen er forventet å ta omtrent 15 måneder fra gjennomføring av aksjekjøpet.

Avtalen med Meeran-brødrene inneholder en avtale om at Orkla på sikt skal kunne overta fullt eierskap i den sammenslåtte enheten.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.350 ansatte.


Orkla ASA
Oslo, 4. september 2020

Ref.:

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt
Tlf.: +47 95 07 51 14


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg