Orkla ASA: Orkla iverksetter tilbakekjøpsprogram for egne aksjer

Orkla ASA ("Orkla") har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 2 millioner aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 16. april 2015.

Tilbakekjøp vil gjøres til gjeldende markedspris på Oslo Børs. Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest 14. april 2016.

Aksjene som kjøpes under programmet vil benyttes til Orklas aksje- og insentivprogram for ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 26. februar 2016

Ref.:

Senior IR- og kommunikasjonsrådgiver

Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12