Orkla ASA :Orkla iverksetter tilbakekjøpsprogram for egne aksjer

Orkla ASA ("Orkla") har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 2 millioner aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 10. april 2014. Tilbakekjøp vil gjøres til gjeldende markedspris på Oslo Børs. Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest 15. april 2015.

Aksjene som kjøpes under programmet vil benyttes til Orklas aksje- og insentivprogram for ansatte.

 

Orkla ASA

Oslo, 10. mars, 2015

Kontakt:

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12