Orkla ASA: Orkla iverksetter tilbakekjøpsprogram for egne aksjer

Orkla ASA ("Orkla") har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 10 millioner aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 12. april 2018. Tilbakekjøp vil gjøres til gjeldende markedspris på Oslo Børs. Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest 31. august 2018. Aksjene som kjøpes under programmet vil benyttes til amortiseringsformål.

Orkla ASA Oslo, 16. juli 2018
Ref.: Vice President Group Treasury Jan Arne Bergseth
Tlf.: +47 930 89 578

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12