Orkla ASA: Orkla kjøper Cederroth

Orkla Home & Personal har inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i merkevareselskapet Cederroth. Med kjøpet av Cederroth blir Orkla Home & Personal en av Nordens ledende leverandører av produkter innen personlig pleie, helse, sårpleie og vaskemidler. 
 
Cederroth har en produktportefølje med veletablerte merker som LdB, Asan, Bliw, HTH, Salvequick, LongoVital, Multiplex, Samarin, Allévo og Grumme. Cederroth har virksomhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen og Spania. Selskapet har fire fabrikker, lokalisert i Sverige, Danmark, Polen og Spania. Cederroth oppnådde en omsetning på SEK 1.984 millioner i 2013, og en EBITDA på SEK 194 millioner. Selskapet har totalt 850 ansatte.
 
- Oppkjøpet er strategisk viktig, og det styrker særlig Orkla Home & Personals tilstedeværelse i Sverige. Cederroth er en solid nordisk aktør og representerer et vesentlig potensial for verdiskaping. Det er identifisert betydelige synergier både på kostnads- og inntektssiden, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orkla.
 
Produktkategoriene som Orkla Home & Personal og Cederroth tilbyr, er hovedsakelig komplementære. I tillegg vil sårpleie representere en ny og attraktiv kategori for Orkla. Cederroth har også en godt etablert posisjon i apotekmarkedet i Norden. Etter at avtalen er gjennomført vil Cederroths virksomhet bli innlemmet i forretningsområdet Orkla Home & Personal. 
 
- Cederroth og Orkla Home & Personal vil sammen få dypere innsikt i lokale forbruker- og kundepreferanser. Med sammenslåingen styrker Cederroth og Orkla Home & Personal sin samlede konkurransekraft i lokale markeder hvor det er betydelig internasjonal konkurranse, sier konserndirektør og leder for Orkla Home & Personal, Stig Ebert Nilssen.
 
Kjøpesummen utgjør SEK 502 millioner. Transaksjonen verdsetter hele selskapet (på gjeldfri basis) til SEK 2.015 millioner, basert på Cederroths balanse per 30. september 2014. Kjøpesummen vil bli finansiert ved bruk av tilgjengelige trekkfasiliteter. 
 
Selgere er diverse fond forvaltet av CapMan og Litorina. Ledelsen og andre minoritetsaksjonærer selger også sine eierandeler, som utgjør cirka 10 prosent. 
 
Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter. Transaksjonen forventes gjennomført senest i løpet av 3. kvartal 2015. 
 
Nærmere informasjon om Cederroth, herunder virksomhetens styre og ledelse samt nøkkeltall, er inntatt i det separate vedlegget.
 
 
Om Orkla 
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2013 en omsetning på 
33 milliarder kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 17.000 ansatte.
 
Orkla Home & Personal omfatter fem merkevarevirksomheter med hjemmemarked primært i Norden:
 
Lilleborg (produkter til personlig pleie og vaskemidler), Lilleborg Profesjonell (totalleverandør av hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet), Orkla Health (kosttilskudd og helseprodukter), Pierre Robert Group (basistekstiler i dagligvarekanalen) og Orkla House Care (malerverktøy og rengjøringsprodukter).
 
 
Orkla ASA
Oslo, 15. januar 2015
 
Ref.:
 
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12