Orkla ASA: Orkla selger merkevarene Asan og Sana

Orkla har i dag inngått avtale om salg av merkevarene Asan og Sana til Weifa ASA til et samlet vederlag på 115 mill. kroner.  

Merkevarene Asan (i Norge) og Sana (i Sverige) består av en produktserie innen dusjsåpe og intimvask og eies av det svenske merkevareselskapet Cederroth. Orkla kjøpte Cederroth tidligere i år, og avtalen ble godkjent av konkurransemyndighetene på vilkår av at merkevarene Asan og Allévo selges. På bakgrunn av dette er det i dag inngått avtale om salg av Asan og Sana.

Transaksjonen gjennomføres som salg av aksjer i Cederroth AS som omfatter varemerket Asan og Sana med tilhørende opphavsrettigheter og varelager. Porteføljen hadde netto salg på 52,7 millioner kroner i 2014 (Norge og Sverige samlet).

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 13.000 ansatte.

 

Orkla ASA
Oslo, 17. desember 2015

 

Ref.: 

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828 

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12