Orkla ASA: Orkla selger sin eierandel i Sapa til Hydro

Orkla og Norsk Hydro («Hydro») har inngått avtale om at Hydro kjøper Orklas 50 % eierandel i Sapa. Salget er i tråd med Orklas strategi om å være et ledende merkevareselskap. 

Siden etableringen av joint venture-selskapet Sapa («Sapa JV») i 2013 har selskapet mer enn tredoblet resultatet og blitt verdens ledende selskap innen bearbeidede aluminiumsprofiler, med 53 mrd. kroner i omsetning og 22.400 ansatte. Joint venture-avtalen som den gang ble inngått mellom Orkla og Hydro inneholdt bestemmelser om felles eierskap i minst tre år.

«Etter mer enn tre års vellykket samarbeid er det nå et naturlig tidspunkt for Orkla å overlate eierskapet til Hydro. Etableringen av Sapa JV har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling. For Orkla er salget en naturlig konsekvens av vår strategi om å bli et rendyrket merkevareselskap», sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Partene er enige om en kjøpesum som verdsetter Sapa til totalt 27 mrd. kroner (på gjeldfri basis). Endelig kjøpesum fastsettes på basis av balansen ved gjennomføringstidspunktet. Kjøpesummen betales i kontanter ved gjennomføring av avtalen.

Orkla har vært eier i Sapa siden 2005. Ved etablering av Sapa JV i 2013 ble Gränges skilt ut og senere børsnotert på Stockholmsbørsen med en samlet salgsverdi på ca. 5 mrd. kroner. Orkla mottok ved etablering av Sapa JV et kontantoppgjør på 1,8 mrd. kroner. For 2016 har Orkla mottatt et ordinært utbytte på 1,5 mrd. kroner. Orkla forventer dermed å realisere en samlet verdi på mer enn 20 mrd. kroner fra sitt opprinnelige engasjement i Sapa.

Dagens transaksjon medfører en gevinst for Orkla på om lag 5 mrd. kroner. I tråd med norsk skattelovgivning utløser ikke gevinsten skatteplikt.

Styret i Orkla vil foreslå at det utbetales et ekstraordinært utbytte på 5 kroner per aksje etter gjennomføring av avtalen. Styret foreslår at det ekstraordinære utbyttet vedtas og utbetales så raskt som praktisk mulig etter at gjennomføring av avtalen med Hydro har funnet sted.

Orkla vil også etter utbetaling av ekstraordinært utbytte ha en meget solid finansiell plattform som gir grunnlag for både fortsatt vekst og god utbyttekapasitet. I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering, er første prioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet.

Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter, herunder EU, Kina, Brasil, Canada og Tyrkia, og forventes gjennomført i løpet av 2017.

Nærmere informasjon om Sapa, herunder virksomhetens styre og ledelse samt nøkkeltall, er inntatt i det separate vedlegget. Nærmere informasjon om transaksjonen og dets betydning for Orkla er også inkludert i det separate vedlegget.

Det vil bli avholdt en telefonkonferanse på engelsk for investorer og analytikere i dag, mandag 10. juli 2017, kl. 10.00. Deltakere inviteres til å ringe inn på følgende telefonnumre:

Fra Norge: +47 21 56 33 18 (passord: Orkla)

Internasjonalt: +44 (0) 20 3003 2666 (passord: Orkla)

Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på Orklas nettsider kort tid etter møtet.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 10. juli 2017

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12