Orkla ASA: Orklas årsrapport 2014

Orklas årsrapport for 2014 offentliggjøres i dag. Årsrapporten er vedlagt som pdf, og er også tilgjengelig på www.orkla.no
 
Trykt utgave av årsrapporten kan bestilles på Orklas nettsider.
 
I tillegg offentliggjør Orkla en bærekraftsrapport, som beskriver Orklas arbeid innen de fire hovedområdene mattrygghet, ernæring og helse, miljø og ansvarlige innkjøp samt andre bærekraftstemaer av betydning for konsernets virksomhet. Bærekraftsrapporten er tilgjengelig på Orklas nettsider.
 
Lenke til årsrapport 2014: http://www.orkla.no/aarsrapport/2014
Lenke til bestilling av trykt årsrapport: http://www.orkla.no/Investor/AArsrapportbestilling-for-2014
Lenke til bærekraftsrapport 2014: http://www.orkla.no/aarsrapport/2014/Baerekraftsrapport-2014
 
Orkla ASA
 
Oslo, 26. mars 2015
 
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12