Orkla ASA: Orklas årsrapport 2015

Orklas årsrapport for 2015 offentliggjøres i dag. Årsrapporten er vedlagt som pdf, og er også tilgjengelig på Orklas nettsider: http://www.orkla.no/aarsrapport/2015. Årsrapporten er i år ikke trykket opp, men finnes kun i elektronisk versjon. Orklas bærekraftsrapport er inkludert i årsrapporten.

Orkla har i løpet av 2015 gjennomført flere strukturelle grep og tilpasninger for å styrke Orklas posisjon som ledende merkevareselskap med lokal forankring. Organisk vekst, sterkere innovasjoner og forbedret drift har lagt et solid grunnlag for fremtidig verdiskaping innen merkevareområdet.

Orkla ASA
Oslo, 17. mars 2016

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12