Orkla ASA: Orklas årsrapport 2016

Orklas årsrapport for 2016, der bærekraftsrapporten er inkludert, offentliggjøres i dag. 

- Vi har i 2016 styrket Orklas posisjon som Nordens ledende merkevareselskap gjennom flere strategiske oppkjøp og sterke produktlanseringer. Samtidig er vi kommet et godt stykke videre i arbeidet med å bygge en kultur der vi jobber mer som «Ett Orkla», og hvor vi tar ut flere synergier i eksisterende virksomhet, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

I årsrapporten kan du også lese mer om hvordan Orkla jobber med bærekraft og hvilke resultater som er oppnådd i 2016.

- Bærekraftig vekst er den nye normen for næringslivet. Som et stort nordisk selskap har vi et ansvar for å lede an i vår bransje. Orkla har i 2016 utviklet en helhetlig modell for bærekraftig emballasje, fortsatt det viktige arbeidet med å sikre avskogingsfrie leverandørkjeder, og lansert flere produkter som representerer gode miljøvalg, kommenterer Ruzicka.

Årsrapporten finnes kun i elektronisk versjon. Årsrapporten er vedlagt som pdf, og er også tilgjengelig på Orklas nettsider: http://aarsrapport2016.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 17. mars 2017

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12