Orkla ASA: Orklas årsrapport 2017

Orklas årsrapport for 2017, der bærekraftsrapporten er inkludert, offentliggjøres i dag. 

Årsrapporten er vedlagt som pdf, og er også tilgjengelig på Orklas nettsider: https://aarsrapport2017.orkla.no/.

Orkla ASA
Oslo, 19. mars 2018

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12