Orkla ASA: Orklas kjøp av Cederroth er godkjent

Konkurransetilsynet i Norge har nå godkjent Orklas kjøp av Cederroth, og avtalen er dermed godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter.

Orkla Home & Personal inngikk 15. januar i år en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i merkevareselskapet Cederroth. Kjøpet er nå godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter, og transaksjonen vil bli gjennomført i løpet av få dager.

Avtalen i Norge er godkjent på vilkår av at Asan selges. I Sverige ble avtalen godkjent tidligere i sommer, mot at Allévo selges. Omsetningen for disse to merkene beløper seg til anslagsvis 8 % av den totale omsetningen. Øvrige konkurransemyndigheter har godkjent avtalen uten vilkår.

Cederroth har virksomhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen og Spania. Selskapet har fire fabrikker, lokalisert i Sverige, Danmark, Polen og Spania. Cederroth oppnådde en omsetning på SEK 1.894 millioner i 2014, og en EBITDA på SEK 174 millioner. Selskapet har totalt 850 ansatte.

Om Orkla
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på ca. 30 milliarder kroner og hadde ved årsskiftet ca. 13.000 ansatte.

Forretningsområdet Orkla Home & Personal omfatter fem merkevareselskaper med hjemmemarked primært i Norden: Lilleborg (produkter til personlig pleie og vaskemidler), Lilleborg Profesjonell (totalleverandør av hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet), Orkla Health (kosttilskudd og helseprodukter), Pierre Robert Group (basistekstiler i dagligvarekanalen) og Orkla House Care (malerverktøy og rengjøringsprodukter).

Orkla ASA
Oslo, 28. august 2015

  

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12