Orkla ASA: Orklas kjøp av Hamé godkjent av konkurransemyndighetene

Orklas kjøp av Hamé er nå godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter. Avtalen forventes gjennomført i løpet av kort tid.

I en pressemelding 11. desember 2015 ble det informert om at Orkla har inngått en avtale om å kjøpe Hamé, et ledende merkevareselskap innen matvarer i Tsjekkia og Slovakia.

Med godkjenningen fra rumenske konkurransemyndigheter 16. mars er den konkurranserettslige behandlingen av avtalen sluttført. Fra før er transaksjonen godkjent av konkurransemyndighetene i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Russland, Østerrike og Ukraina.


Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2015 en omsetning på ca. 33 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet 14.670 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 16. mars 2016

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12