Orkla ASA: Orklas kjøp av Harris godkjent av konkurransemyndighetene

Orklas kjøp av L.G. Harris & Co. Limited («Harris») er nå godkjent av britiske konkurransemyndigheter. Avtalen forventes gjennomført i løpet av 1-2 måneder.

I en pressemelding 3. mai 2016 ble det informert om at Orkla har inngått en avtale om å kjøpe Harris, en ledende leverandør av «gjør-det-selv»-malerverktøy i Storbritannia.

Med godkjenningen fra britiske konkurransemyndigheter den 28. juli er den konkurranserettslige behandlingen av avtalen sluttført.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2015 en omsetning på ca. 33 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet 14.670 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 29. juli 2016

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12